دارورسانی هوشمند شیمی درمانی با کمک کمپلکس پلی الکترولیت
مرحله توسعه: تحقیقات بالینی
صنعت: درمان سرطان

این پلتفرم طراحی شده برای افزایش کارآیی و بارگیری داروهای ضد سرطانی است که از طریق درمان شخصی سازی شده تجویز میشوند. آماج سیستم دارورسانی هوشمند است که بر مبنای آنتی بادی ها برای کنترل و یا درمان سرطان سینه +HER2 در زنان فرموله شده است. این سیستم شامل میسل های بیوپلیمر PEG- است که عامل شیمی درمانی را حمل میکنند که با یک انتی بادی مونوکلونال، ادغام شده اند. این محصول تاثیر رقابت پذیر و عوارض پایین تری نسبت به محصولات موجود در بازار دارد.
این روش حمل و اماده سازی میتواند به عنوان بستری برای دیگر سیستم های دارونشانی با استفاده از آنتی بادی های مختلف یا جفت های دارویی به انواع سرطان مانند سرطان لوسمی مزمن لنفاوی یا سرطان روده کمک کند. سیستم دارورسانی هوشمند آماج به منظور افزایش اثربخشی و انتخاب داروهای درمانی ضد سرطان طراحی شده است. در حالت ایده آل ، یک سیستم دارورسانی می تواند مقدار مناسبی از دارو را با میزان و زمان بندی صحیح به محل مورد نظر منتقل کند تا در نتیجه پاسخ درمانی مطلوب به حداکثر برسد.
در این استارت آپ ، یک بستر چند منظوره از یک داروی بیو سازگار و نانو میسل به عنوان حامل انواع مختلف داروهای ضد سرطان طراحی شده است. از طرف دیگر ، این پلتفرم را می توان با بارگیری داروهای ضد سرطان خاص که از طریق داروهای شخصی تشخیص داده شده و تجویز می شوند ، از نو تنظیم کرد.