طیف گسترده‌ای از زخم‌پوش‌های سازگار با زیست محیط غیر شیمیایی (ژل ، فیلم و لکه‌ها) ساخته شده از بیوپلیمرهای مشتق شده طبیعی
مرحله توسعه: خروج ناموفق به دلیل عدم توجیه اقتصادی تولید انبوه صنعتی
صنعت: مهندسی بافت پوست

این زخم‌پوش‌های غیر شیمیایی بر اساس فرمول‌های خاص، اشکال بدنی و کاربردهای مختلف تولید می‌شوند و سپس با تابش اشعه گاما استریل می‌شوند. این محصولات دارای حق اختراع ایالات متحده می‌توانند برای درمان لیشمانیا و زخم‌های مختلف دیابتی مورد استفاده قرار گیرند و همچنین برای اهداف آرایشی مختلف (از بین بردن چین و چروک، آکنه، آبرسانی سطحی) نیز مصرف شوند.