داربست تک کاناله نانو فیبری PCL / ژلاتینی برای بازسازی سیستم عصبی محیطی
مرحله توسعه: خروج موفق، جذب سرمایه و پسا شتابدهی
صنعت: مهندسی بافت سیستم اعصاب محیطی، بازسازی عصب، مهندسی بافت عصبی

کانال های عصب جنروا

Generva کانال‌های پیشرفته‌ای برای ترمیم اعصاب محیطی قابل استفاده برای هر منطقه عصبی محیطی آسیب دیده فراهم می‌کند.

محصولات بازسازی عصب

کانال‌های عصبی جنروا به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوانند قسمت‌های دیستال و پروگزیمال ناپیوستگی عصب محیطی را محکم کنند و یک محفظه قابل ترمیم و نیمه نفوذ پذیر را برای تسهیل بازسازی اعصاب ارائه دهند. محافظ‌های جنروا برای محافظت از مناطق عصبی مرکزی و محیطی آسیب دیده و کمک به روند خود درمانی بدون تنش اعصاب مجروح، با احتمال بسته شدن اعصاب از قطر ۲٫۰ میلی متر تا ۱۵٫۰ میلی متر طراحی شده‌اند. تسکین دهنده درد جنروا کانال‌های عصبی و محافظ‌های عصبی دارای فاکتورهای تسکین دهنده عصب هستند که باعث کاهش درد بیمار هنگام ترمیم / بازسازی عصب می‌شوند.

ویژگی‌ها

کانال‌های Generva برای هر منطقه عصبی محیطی آسیب دیده کاربرد دارد. آنها قابل بخیه زدن هستند و قسمت های پروکسیمال و دیستال به راحتی در قسمت‌های انتهایی کانال ثابت می‌شوند. نرخ تجزیه بیولوژیکی مطابق با بازسازی عصب است و می‌توان با توجه به طول و قطر، نمونه‌های سفارشی طراحی کرد. Generva به دلیل ساختار نیمه نفوذپذیری آن از محیط عصبی محافظت می‌کند و باعث می‌شود مواد مغذی و فاکتورهای نوروتروفیک به داخل کانال نفوذ کرده و مانعی برای سلول‌های بزرگتر ایجاد کنند.
Generva ترکیبی از بیوپلیمرهای مصنوعی و طبیعی با ساختار نانوالیاف و توزیع همگن است. پیش‌بینی می‌شود که این کانال‌ها در حدود ۳ ماه پس از کاشت کاملاً تغییر جذب شوند و به دلیل داشتن ریزساختار منحصر‌به‌فرد امکان نفوذ مایعات بیولوژیکی به داربست را در چند ساعت اول کاشت فراهم می کند. ایمنی و سازگاری بیولوژیکی محصولات Generva از نظر بالینی و علمی اثبات شده است.