قطره خوراکی نانو حامل های دارویی پست بیوتیکی جهت تقویت سیستم ایمنی بدن.
مرحله توسعه: توسعه مشتری
صنعت: داروها و مواد غذایی فراسودمند

با گسترش بیماری های ویروسی و مقاومت آنتی بیوتیکی، مانند کرونا ویروس و انواع مشابه حاضر و احتمالا نوظهور در جهان و همچنین جهش های منطقه ای و بومی ویروس های مذکور، انواع متابولیت باکتری های پروبیوتیک های بومی می تواند با افزایش سطح ایمنی بدن افراد، محافظت در برابر آن ها را افزایش داده و پاسخ های التهابی را در بدن تنظیم نماید.
در این استارتاپ برای اولین بار در ایران و حتی در دنیا، با جداسازی اگزوپلی ساکارید های گیاهی و باکتریایی و کاربردشان در صنعت غذا به منظور تولید غذا دارو و در صنعت داروسازی به منظور تولید دارو ، بهره گیری خواهد شد و با توجه به استرتژیک بودن موضوع ایمنی بدن و ارتقاء آن و همچنین منشاء باکتریایی محصول، ضمن فراهم آوردن تولید آن در کشور، زمینه صادراتی بالایی را برای آن در نظر گرفت.
استارتاپ immunodrop گونه های مختلف باکتریایی و گیاهی با قابلیت تولید پست بیوتیک یا متابولیت اثربخش، جهت کاربرد در محصولات غذایی مختلف با شرایط تکنولوژیکی مختلف را شناسایی و بهترین آن ها را در فرمولاسیون محصول نهایی خود استفاده می نماید.