شکلات سینبیوتیک (شامل پری بیوتیک و پروبیوتیک های تقویت کننده سیستم ایمنی)
مرحله توسعه: خروج موفق و آماده جذب سرمایه
صنعت: مواد غذایی و دارویی

شکلات سین‌بیوتیک فراسودمند

نوتریسین استارتاپی متمرکز بر تولید صنعتی شکلات کاکائویی فراسودمند سین بیوتیک غنی شده با باکتری‌های ارزشمند بومی و پری بیوتیک طبیعی است. نوتریسین ارائه‌دهنده شکلات سین بیوتیک است، که فناوری تولید این محصول کاملا بومی بوده و در تولید آنها از سوش‌های باکتریایی کاملا بومی و محلی استفاده شده و بخصوص در زمینه تولید این محصول غذایی فراسودمند که دارای خواص دارویی نیز می‌باشد، از پری بیوتیک‌های کاملا طبیعی استفاده شده است .
این غذا – دارو کاملا ابتکاری بوده و مشابه این محصول در کشور موجود نمی‌باشد و همچنین قابلیت زنده مانی بسیار قابل قبولی در مقایسه با نوع فرآیند این نوع محصول دارد. شاخص‌های کیفی و متمایز این محصول سین بیوتیک، عبارت است از: قابلیت زنده مانی بالای باکتری، سازگار با دستگاه گوارش مردم کشور، فرمولاسیون پیچیده و تنوع میکروبی از لحاظ گونه و زیر‌گونه، مناسب برای گروه‌های سنی متفاوت، استفاده از حداقل شیرین‌کننده، زنده مانی باکتری‌های مفید به میزان نسبتا طولانی.