کرم خوراکی فراسودمند بهداشت دهان و دندان
مرحله توسعه: توسعه مشتری
صنعت: داروها و مواد غذایی فراسودمند

به دلیل شیوع زیاد پوسیدگی ها و بیماری های دهان و دندان در کشور ما و با توجه به بالا بودن هزینه ها در بخش سلامت دهانی، انتخاب روش های آسان و موثر، با قابلیت پذیرش بالا توسط مصرف کنندگان بخصوص قشر کودکان، در کنار روش های دیگر بهداشت دهان و دندان بسیار ضروری می باشد. بدین منظور در بعضی از کشور های جهان استفاده از دهان شویه، آدامس، شکلات و قرص های مکیدنی پروبیوتیک با هدف پیشگیری از پوسیدگی های دندانی و بیماری های لثه و دهان استفاده می شود.
هدف از این تحقیق تولید یک محصول خوراکی به خصوص با قابلیت کاربرد و پذیرش بالا توسط کودکان با استفاده از سویه های غربالگری شده پروبیوتیک مناسب علیه باکتری عامل پوسیدگی دندان (استرپتوکوکوس موتانس) و پست بیوتیک های موثردر بهبود آفت و زخم های دهانی و در نهایت بهبود سلامت دهانی می باشد.
از آنجایی که کار در زمینه پروبیوتیک های دهانی و تولید محصولات آن به صورت فراگیر انجام نشده است، بنابراین به نظر می رسد این محصول، به عنوان راهکاری کامل با پذیرش بالا توسط جامعه مصرف در راستای بهتر شدن شاخص سلامت دهان و دندان در ایران کمک شایانی نماید و ارزآوری بالایی جهت صادرات داشته باشد.