متمرکز بر تولید صنعتی مواد موثره دارویی (API) – با تمرکز بر اولویت های تولید داخل وزارت بهداشت در حوزه داروهای شیمیایی
مرحله توسعه: توسعه محصول نهایی
صنعت: مواد موثره دارویی، حاجب تصویر برداری، داروی بیهوشی، ضد التهاب، ضد فشار خون

استارتاپ PharmPlex استارتاپ نوآورانه و جذاب متمرکز بر تولید صنعتی مواد موثره دارویی (API) می باشد که با در نظر گرفتن محدودیت های واردات مواد موثره دارویی (API) به داخل کشور و همچنین عطف به فرصت های ارزشمند سنتز این محصولات کلیدی صنعت دارویی کشور، استارت آپ فارماپلکس، که حاصل چهار استارتاپ متمرکز بر دانش فنی و فناوری تیم های تحقیقاتی-صنعتی حوزه فارماشیمی کشور می باشد، تولید صنعتی پنج قلم ماده موثره دارویی را به شرح ذیل هدف قرار داده است:
  • آیوهگزول (حاجب تصویربرداری)
  • آیودیکسانول (حاجب تصویربرداری)
  • بیزوپرولول (ضد فشار‌خون)
  • پروپوفول (داروی بیهوشی)
  • آیودیکسانول (حاجب تصویربرداری)
  • مفنامیک اسید (داروی ضدالتهاب)