گرافت مصنوعی برای ترمیم تاندون بر اساس تکنیک منحصر به فرد و جدید داربست
مرحله توسعه: توسعه محصول نهایی
صنعت: مهندسی بافت تاندون

تاندون ها بافتهای همبند بسیار سازمان یافته ای هستند که نیرو را بین عضله و استخوان منتقل می کنند. آنها بافت های همبسته متراکم و اجزای مهم برای یکپارچگی و وظیفه سیستم اسکلتی عضلانی هستند. تاندون ها استخوان را به عضله متصل می کنند و نیروهایی را که تحرک را کاملا به آنها وابسته میکند، منتقل می کنند.
به دلیل تروما، استفاده بیش از حد و انحطاط ناشی از سن، بسیاری از افراد از آسیب های حاد یا مزمن تاندون رنج می برند. ساختار پیچیده اتصالات استخوان- تاندون و تاندون عضله باعث می شود بازسازی آنها برای کاربردهای مهندسی بافت بسیار دشوار باشد. Titen یک استارتاپ نوآورانه است که توسط متخصصان مهندسی بافت تاندون (TTE) با هدف تولید گرافت های مصنوعی برای ترمیم تاندون بر اساس تکنیک داربست که منحصر به فرد و جدید است، ایجاد شده است.