بهمن ۴, ۱۴۰۰
اورلاندو براوو، رئیس بیلیونرها
به منظور تغییر جهت استراتژیک (بازآرایی راهبردی) یک کسب و کار و آماده کردن آن برای تجربه یک رشد بسیار بزرگ، ابتدا می بایست قبل از هر گامی رو به جلو، درست مانند یک بوکسور حرفه ای