دی ۱, ۱۳۹۸
حضور شتابدهنده پرتقال در هشتمین رویداد BioFit 2019 فرانسه
رویداد ۲۰۱۹ BioFit فرانسه از تاریخ ۱۹ آذر ماه ۹۸، به مدت ۲ روز متوالی، در مرکز همایش های شهر مارسی برگزار شد. این رویداد، متمرکز بر معرفی استارتاپ ها، […]
آذر ۱۲, ۱۳۹۸
Generva،طرح منتخب استارتاپی رویداد ۲۰۱۹ BioFit فرانسه
 Generva، استارت آپ تولیدکننده کانال های بیوپلیمری ترمیم اعصاب محیطی، به عنوان یکی از استارتاپ های برگزیده بخش Startup Slams رویداد BioFit 2019 فرانسه معرفی و کاندیدای دریافت عنوان استارتاپ […]