شتابدهی به فرآیند توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه

شتابدهنده پرتقال یک شتابدهنده دانش بنیان در حوزه سلامت و علوم و فناوری‌های زیستی می‌باشد که به صورت مشخص بر تجاری‌سازی فناوری‌ها و محصولات نوآورانه صنایع دارو و مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و مکمل‌ها، سلامت دیجیتال، تجهیزات تشخیصی و آزمایشگاهی و کشاورزی متمرکز شده است.
ماموریت اصلی این شتابدهنده، حمایت از پژوهشگران و کارآفرینانی است که مشتاقانه منتظر سفر نوآوری و عبور از دره مرگ هستند. شتابدهی در پرتقال بر اساس متدلوژی‌های اختصاصی توسعه یافته توسط تیم بنیانگذاران این شتابدهنده و در انطباق با مدل‌ها و استانداردهای بین المللی و همگام با الزامات شرکای بین‌المللی این مجموعه صورت می‌پذیرد.

بهروز ناطقی

رییس هیئت مدیره و هم‌بنیانگذار behrooz@porteghal.org

qr code behrooz nateghi
آرین عقیلی

مدیرعامل و بنیانگذار
aryan@porteghal.org

qr code aryan aghili

شتابدهنده پرتقال یک شتابدهنده دانش بنیان در حوزه سلامت و علوم و فناوری‌های زیستی می‌باشد که به صورت مشخص بر تجاری‌سازی فناوری‌ها و محصولات نوآورانه صنایع دارو و مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و مکمل‌ها، سلامت دیجیتال، تجهیزات تشخیصی و آزمایشگاهی و کشاورزی متمرکز شده است.
ماموریت اصلی این شتابدهنده، حمایت از پژوهشگران و کارآفرینانی است که مشتاقانه منتظر سفر نوآوری و عبور از دره مرگ هستند. شتابدهی در پرتقال بر اساس متدلوژی‌های اختصاصی توسعه یافته توسط تیم بنیانگذاران این شتابدهنده و در انطباق با مدل‌ها و استانداردهای بین المللی و همگام با الزامات شرکای بین‌المللی این مجموعه صورت می‌پذیرد.

ماموریت ما

ماموریت کلیدی پرتقال شتابدهی به فرآیند توسعه فعالیت های کارآفرینانه بر اساس استانداردهای بین المللی و با مشارکت شرکای بین المللی می باشد.

 
 

برنامه شتابدهی