خدمات شتاب‌دهنده پرتقال


شتابدهنده پرتقال

ماموریت ما در Orange Accelerator ماموریت ما در شتابدهنده دانش بنیان پرتقال ایجاد ارزش نمایی بالا از طریق ایجاد ارتباط بین استارتاپهای نوآورانه علوم زیستی و بهداشتی به سمت صنعت و بازار های داخلی و جهانی است این را می توان با شبکه سازی، تبادل اطلاعات و دانش و تشکیل تیم های چند ملیتی به منظور توسعه مشترک سرمایه گذاری های جدید در صنایع دارو و مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی و مکمل‌ها، سلامت دیجیتال، تجهیزات تشخیصی و آزمایشگاهی و کشاورزی انجام داد. شتابدهی در پرتقال بر اساس متدلوژی‌های اختصاصی توسعه یافته توسط تیم بنیانگذاران این شتابدهنده و در انطباق با مدل‌ها و استانداردهای بین المللی و همگام با الزامات شرکای بین‌المللی این مجموعه صورت می‌پذیرد.

 

برنامه‌های شتابدهی شتابدهنده پرتقال


 • منتورینگ
 • تجهیزات
 • پشتیبانی فنی
 • منابع مالی
 
منتورینگ ایکن

منتورینگ

• توسعه طرح کسب و کار
• استراتژی های توسعه
• توانمندسازی
• تجاری سازی
تجهیزات ایکن

تجهیزات

• زیرساخت‌های حقوقی
• زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
• تجهیزات آزمایشگاهی
• فضای کار اشتراکی و آزمایشگاهی
پشتیبانی فنی ایکن

پشتیبانی فنی

• هدایت آزمایشات in vitro و in vivo
• پشتیبانی از توسعه نمونه اولیه
• تکمیل مطالعات آزمایشگاهی
• تهیه گزارش های فنی
منابع مالی ایکن

منابع مالی

• مذاکره و جذب سرمایه از شرکای مالی و تجاری داخلی و بین‌المللی
• تامین مالی تولید/تجاری
• بودجه بذر

خدمات شتابدهنده پرتقال

خدماتی که شتابدهنده پرتقال در راستای انجام ماموریت خود ارائه می دهد، عبارتند از:

 • سرمایه گذاری اولیه در استارتاپ های زیستی، شتاب دهی فرآیند نوآوری
 • مشاوره در زمینه بازاریابی و برندسازی، جستجو برای سرمایه گذاری
 • برقراری ارتباط بین بازیگران صنعت و فعالان حوزه پژوهش
 • توانمند سازی کارآفرینان در تجارت و شیوه های مدیریتی
 • هدایت و مشارکت در پروژه‌های تحقیق و توسعه
 • مدیریت پروژه‌های تحقیق و توسعه مشارکتی
 • مشاوره در مورد پروژه‌های تحقیقاتی صنعتی
 • تسهیل طراحی و تولید نمونه‌های اولیه
 • خدمات ثبت اختراع و پشتیبانی حقوقی
 • سیاست‌گذاری در حوزه نوآوری و فناوری
 • توانمندسازی و مربیگری تیم‌های نوپا
 • تدوین و اجرای استراتژی تجاری‌سازی