برنامه شتاب دهی پرتقال


فردای خود را امروز آغاز کنید!

فراخوان پیشین شتاب‌دهنده پرتقال

شتابدهنده پرتقال در دی ماه ۱۴۰۰ با هدف توسعه زنجیره ارزش پایین دستی و توسعه سبد محصولات مبتنی بر کیتوسان، اولین برنامه شتاب‌دهی به نوآوری معکوس (با تمرکز بر محصولات مبتنی بر کیتوسان) را برگزار کرد.
از علاقه‌مندان به حضور در سیکل های شتابدهنده پرتقال تقاضا می‌شود، طرح‌های خود را برای ما ارسال نماییند.

فرآیند برنامه شتاب‌دهی فعال پرتقال


فراخوان از طریق وب‌سایت، شبکه همکاران، صفحه لینکدین و همچنین در قالب اطلاع‌رسانی مستقیم در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها صورت می‌گیرد.


  • همزمان با ارسال طرح هاثبت نام

  • دو هفته پس از ارسال طرحگزینش

  • پس از گزینشمصاحبه

  • دو هفته پس از موفقیت در مصاحبه هاارائه طرح

  • پس از موفقیت تیم ها در ارائه طرحعقد قرارداد