برنامه شتاب دهی پرتقال


فردای خود را امروز آغاز کنید!

فرآیند عمومی برنامه های شتابدهی پرتقال


فراخوان از طریق وب‌سایت، شبکه همکاران، صفحه لینکدین و همچنین در قالب اطلاع‌رسانی مستقیم در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها صورت می‌گیرد.


  • همزمان با ارسال طرح ها تا تاریخ مشخص شدهثبت نام

  • دو هفته پس از ارسال طرحگزینش

  • پس از گزینشمصاحبه

  • دو هفته پس از موفقیت در مصاحبه هاارائه طرح

  • پس از موفقیت تیم ها در ارائه طرحعقد قرارداد

فراخوان فعال شتاب‌دهنده پرتقال (توسعه پایدار)

شتابدهنده پرتقال در آذر ماه ۱۴۰۰، اولین برنامه شتابدهی به توسعه پایدار را با همکاری شرکت Orange هلند و با تمرکز بر محصولات و فناوری های متمرکز بر تحقق اهداف توسعه پایدار، برگزار می نماید. پذیرش و سرمایه‌گذاری‌ صرفاً در خصوص استارت‌آپ‌هایم متمرکز بر فناوری های پاک و به صورت مشخص حوزه های ذیل صورت خواهد پذیرفت:

آب پاک

PorteghalClean Water–

انرژی پاک

PorteghalClean Energy–

حمل و نقل پاک

PorteghalClean Mobility–

کربن صفر

PorteghalCarbon Zero–

کشاورزی پایدار

PorteghalAgriTech–
 

بیوتکنولوژی غذایی

PorteghalFoodTech–

زیست فناوری پایدار

PorteghalBioTech–

ساخت و ساز سبز

PorteghalGreen Construction-
 

از علاقه‌مندان به حضور در سیکل های شتابدهنده پرتقال تقاضا می‌شود، طرح‌های خود را برای ما تا قبل از به پایان رسیدن فرصت ثبت نام ارسال نماییند.

00

روز


00

ساعت