با ما در سفر نوآوری همراه شوید!

تا به حال شده برای راه اندازی و رشد کسب و کار خودتون ایده و انگیزه داشته باشید اما به دلیل وجود موانعی مانند نداشتن دانش لازم و تخصصی، کمبود منابع مالی و عدم شناخت مناسب از محیط کسب و کارتون، موفق به اجرای اون نشده باشید؟ اینجاست که شتابدهنده بعنوان یک ساختار منسجم به کمکتون میاد!
ما در شتابدهنده پرتقال، با تمرکز بر تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی تیم ها و استارتاپ هایی از اقصی نقاط کشور، اون ها رو آماده جذب سرمایه و ورود به بازار تولید صنعتی می کنیم.

پروژه-تحقیقات-۱۲۸_۲
65

پروژه تحقیقات تجاری سازی

گرنت تحقیق توسعه
6

گرنت تحقیق توسعه

ساعت منتورینگ و مربی گری
3200

ساعت منتورینگ و مربیگری

سیکل 128_2
7

سیکل شتابدهی

زیر حوزه تخصصی سلامت
6

زیر حوزه تخصصی سلامت

فب لب-3
1

فب - لب و مرکز شتابدهی

12 میلیارد سرمایه بذری
12

میلیارد سرمایه بذری

جذب سرمایه-۳
35

میلیارد جذب سرمایه

محصول تجاری
8

محصول تجاری

همسرمایه-گذاری2-128 (1)
4

قرارداد هم‌سرمایه‌گذاری