ماهیت مرکز شتابدهی و پایلوت تجاری پرتقال

مرکز شتابدهی و پایلوت تجاری پرتقال، توسعه و تسریع فرآیند تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی را در قالب محصولات دانش بنیان معرفی شده در بازارهای مصرف دنبال خواهد نمود. مراکز شتابدهی و شتابدهنده ها که از حدود سال ۲۰۰۵ میلادی در نظام نوآوری معرفی گردیدند، در سال های اخیر با سرعت بسیار بالایی در صنایع و حوزه های مختلف صنعت و فناوری گسترش یافته اند. این بازیگران تازه وارد خدمات خود را بر اساس معیارهای متعدد به کارآفرینان نوپا و در قالب سیکل های مشخص سه ماهه تا یک الی دو سال ارائه می دهند. خدمات شتابدهنده ها نیز عمدتاً متمرکز بر توسعه مدل/برنامه کسب و کار، تدوین پیچ دک (ارائه اسلایدی)، توسعه پروتوتایپ ها و آزمون اولیه بازار می باشد.

نکته مهمی که باید مد نظر قرار داد آن است که شتابدهنده پرتقال با در نظر گرفتن تجربه خود در این صنعت و همچنین اکوسیستم نوآوری ایران، توسعه این مرکز شتابدهی و پایلوت تجاری را به صورت خاص و در قالب یک ایجاد و برقراری دسترسی استارتاپ ها به یک آزمایشگاه کنترل و تست و همچنین خط تولید پایلوت نیمه صنعتی اشتراکی دنبال می نماید. چرا که استارتاپ ها و تیم های نوآور در حوزه های بیوتکنولوژی عذایی و دارویی نمی توانند با دسترسی به فضای کار اشتراکی مرسوم در صنایعی مانند فناوری اطلاعات یا پلتفرم های اینترنتی؛ فرآیند نمونه سازی و دسترسی به فناوری خود را تکمیل نمایند. از این رو امکان دسترسی آن ها به یک خط تولید نیمه صنعتی می تواند ریسک دستیابی آن ها به محصول تجاری را تا حد قابل توجهی کاهش دهد و پیش از آنکه استارتاپ بخواهد پس از اتمام فاز تامین سرمایه (Series A)، شانس خود را در بازارهای مصرف آزمون نمایند؛ در طول دوره شتابدهی محصول نوآورانه خود را در سطح نیمه صنعتی نیز تولید نموده و از این رو با اطمینان و ارزشگذاری بالاتری نسبت به جذب سرمایه اقدام خواهد کرد.

با این اوصاف این مرکز، در نقش یک کارخانه نوآوری یا Biotech Fablab ماموریت شتابدهی به استارتاپ های دارای شانس موفقیت بالقوه و رسانیدن آن ها به بلوغ کافی به منظور جذب سرمایه و تولید صنعتی را دنبال خواهد نمود.

Artboard 2-
فضای تولید آزمایشگاهی و نیمه صنعتی

از زیر ساخت های این مرکز می توان به آزمایشگاههای میکروبی و شیمیایی، اتاق تمیز کلاس B، اتاق تهیه محیط کشت، انبار مواد اولیه و اتاق فرمانتاسیون و کشت اولیه اشاره کرد.

Artboard 2 copy-
فضای کار اشتراکی

فضای کار اشتراکی با متراژ ۱۵۰ متر مربع و با امکاناتی از میز و کمد مجزا برای هر شخص، اینترنت پر سرعت و لابی جلسه های مشترک در اختیار استارتاپ ها در این مرکز قرار خواهد گرفت.

Artboard 1-
زیرساخت تولید و بسته بندی

سایت ۲۰۰ متر مربعی تولید و بسته بندی نیمه صنعتی این مرکز مجهز به دستگاه های اسپری درایر، فریز درایر، فرمانتور و سانتریفیوژ های دور بالا و همچنین یخچال و فریز تمام استیل صنعتی می باشد.

Artboard 3-
فضای رفاهی

در این مرکز فضای رفاهی به منظور گفتمان و استراحت تیم ها مجهز به امکانات پذیرایی به متراژ ۱۵۰ متر مربع برای تیم های استارتاپی در نظر گرفته شده است.

چرخه شتابدهی مرکز شتابدهی و پایلوت تجاری

شتابدهندگی در دیپ تک (استارتاپ های متمرکز بر توسعه بنیادی علوم و نوآوری های مهندسی فرافن) و به صورت خاص حوزه بیوتکنولوژی تا حد بسیار زیادی متفاوت از شتابدهندگی در حوزه های مرسوم تر در کشور مانند حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد چرا که توسعه و تجاری سازی فناوری های موسوم به عمیق، نیازمند بازه های زمانی بین سه تا پنج ساله، سرمایه گذاری های کلان تر و پژوهش های بنیادی بوده و نمی توان با همان رویکرد رایج شتابدهندگی در سایر حوزه ها و بویژه استارتاپ های دیجیتال یا کسب و کارهای الکترونیک با این دسته از نوآوری های فناورانه برخورد نمود.

معرفی فب لب فودبایوتک شتابدهنده پرتقال

خدمات مرکز شتابدهی و پایلوت تجاری پرتقال

مرکز شتابدهی و پایلوت تجاری پرتقال با حمایت تیم اجرایی شتابدهنده پرتقال، نیروی انسانی متخصص را متناسب با نیازهای استارتاپ های مستقر در این مرکز در اختیار خواهد داشت. مدیریت و هدایت این مرکز با محوریت تخصص و تجربه دکتر بهزاد علاءالدینی در حوزه های فنی و تجاری بیوتکنولوژی غذایی و دارویی صورت خواهد پذیرفت.

خدماتی که این مرکز در قالب طرح پیشنهادی حاضر به استارتاپ های شکل گرفته با محوریت متخصصان، فناوران، اعضای هیئت علمی و کارآفرینان مستقر و در تعامل و ارتباط با پژوهشکده زیست و سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و همچنین تیم های مستعد اکوسیستم نوآوری کشور (با تمرکز بر محورهای کلیدی حوزه های فعالیت) ارائه می دهد عبارتند از:

 • برقرار کننده دسترسی به تسهیلات و زیرساخت های اولیه برای تجاری سازی یافته های پژوهشی
 • تامین سرمایه استارتاپ های به اندازه کافی بالغ و آماده ورود محصول به بازار
 • شبکه‌سازی میان بازیگران و عاملان پژوهشی، استارتاپی، سیاست‌گذاری و صنعتی
 • شتابدهی به فرآیند تجاری سازی محصولات نوآورانه
 • مدیریت پروژه های مشترک تحقیق و توسعه
 • توانمندسازی و مربی گری تیم های استارتاپی
 • مشاوره نیازسنجی صنعت در حوزه پژوهش
 • همیاری و مشارکت در تحقیق و توسعه
 • تسهیل کننده طراحی پروتوتایپ ها
 • مشاوره تخصصی علمی، پژوهشی و فنی
 • سرمایه‌گذاری بذری