اکوسیستمی که دانش را به پیشرفت تبدیل می‌کند.

پارک صنایع زیستی سیلوانو فومرو (BiPCa) یک پارک علم و فناوری واقع در کاناوسه در نزدیکی تورین در شمال غرب ایتالیا است. این پارک جهت ترویج و توسعه پژوهش های بیوتکنولوژیکی و میزبانی شرکت های تحقیق و توسعه و تولید آزمایشی در حوزه علوم زیستی تاسیس شده است.

خدمات

این پارک مجموعه کاملی از خدمات حمایتی به فعالان تحقیق و توسعه ارائه می دهد؛ نه تنها خدمات تحقیقاتی و علمی، بلکه راه حل های تامین مالی جذاب و منعطف، مدیریت پروژه و ارزیابی نتایج. این پارک صاحب آزمایشگاه متدولوژی های پیشرفته (LIMA) می باشد که در بهره برداری از نتایج علمی در زمینه های شیمی، زیست شناسی مولکولی، پروتئومیک و بیوانفورماتیک فعال است.

استارت آپ ها

در سال ۲۰۰۵ این پارک صنایع زیستی با کمک دولت ایتالیا طرح اکتشاف را اجرایی نمود که بواسطه آن ایده های کارآفرینانه و نوآورانه در حوزه بیوتک شناسایی و گزینش شد. تا به حال ۸ استارت آپ از ابتدای این پروژه با همکاری شرکت اپورگن (Eporgen)-یک شرکت سرمایه گذاری مرحله کشت با تمرکز بر سرمایه گذاری در پروژه های کارآفرینانه و بدیع در حوزه بیوتکنولوژی- ایجاد و راه اندازی شده است.