برنامه شتابدهی به توسعه پایدار

آینده ای برای همه

 

پذیرش طرح های توسعه پایدار (Sustainability)

ما در شتابدهنده پرتقال معتقدیم که نوآوری وقتی با هدفی مشخص هدایت شود، پتانسیل تغییر زندگی افراد و جوامع را دارد. بر همین اساس پس از 5 سال فعالیت مستمر در حوزه شتابدهی به نوآوری، برای اولین بار این برنامه را بگونه ای طراحی کرده ایم که با قدرت علم و فناوری دست به تولید و تجاری سازی محصولاتی بزنیم که محیط زیست پایدارتری برای خود و آیندگانمان فراهم کند. همچنین قصد داریم تا ضمن فرهنگ سازی توسعه پایدار در اکوسیستم نوآوری کشور، در اولین برنامه پایداری محیط زیست شتابدهنده پرتقال؛ این باور را به مرحله آزمون بگذاریم!
پذیرش و سرمایه‌گذاری‌ صرفاً در خصوص استارت‌آپ‌هایم متمرکز بر فناوری های پاک و به صورت مشخص حوزه های ذیل صورت خواهد پذیرفت:

آب پاک

PorteghalClean Water–

انرژی پاک

PorteghalClean Energy–

حمل و نقل پاک

PorteghalClean Mobility–

کربن صفر

PorteghalCarbon Zero–

ساخت و ساز سبز

PorteghalGreen Construction-

کشاورزی پایدار

PorteghalAgriTech–

بیوتکنولوژی غذایی

PorteghalFoodTech–

زیست فناوری پایدار

PorteghalBioTech–

ما ایده ها، نوآوری ها و فناوری هایی که جهان را به سوی آینده ای پایدار هدایت می کنند، جذب می کنیم و آن ها را پرورش و شتاب می دهیم!

محورهای ارزیابی و انتخاب تیم ها


طرحهای ارسالی بر اساس مستندات، محورها و معیار های مدنظر شتاب دهنده پرتقال ارزیابی می گردد و از طرح های مطلوب جهت ورود به سیکل شتابدهی دعوت به عمل خواهد آمد:

 • ارائه حداقل یک نسخه اولیه از محصول یا فناوری و یا برنامه
 • توسعه پروتوتایپ تا پایان اسفند ١٤٠١
 • نوآوری در ایده در مقیاس ملی و بین المللی
 • ارائه راه حل های عملی و پایدار در خصوص نیازهای صنایع بزرگ کشور
 • برخورداری از توجیه فنی و اقتصادی
 • به همراه داشتن مستندات تکمیلی
 • مدل کسب و کار تک صفحه ای به زبان انگلیسی
 • برآوردی دقیق و قابل اثبات از بازار فروش بین‌المللی
 • امکان صادرات دانش بنیان

فرآیند برنامه شتاب‌دهی به توسعه پایدار


فراخوان از طریق وب‌سایت، شبکه همکاران، صفحه لینکدین و همچنین در قالب اطلاع‌رسانی مستقیم در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها صورت می‌گیرد.


 • همزمان با ارسال طرح ها تا ٣٠ دیثبت نام

 • ١ الی ١٥ بهمن ماهگزینش

 • ١٥ الی ٣٠ بهمنمصاحبه ارائه طرح

 • پس از موفقیت تیم ها ١ اسفند ١٤٠١عقد قرارداد

 • از زمان عقد قرارداد به مدت ١٨٠ روزسیکل شتابدهی به توسعه پایدار

خدمات برنامه شتابدهی


شتابدهنده پرتقال پس از عقد قرارداد خدمات ذیل را به تیم های منتخب ارائه خواهد داد:

 • سرمایه گذاری بذری نقدی تا سقف 500 میلیون تومان
 • خدمات تخصصی تجاری سازی و سرمایه گذاری غیر نقدی تا سقف 200 میلیون تومان
 • توانمندسازی تیم ها و هدایت آن ها در مسیر تجاری سازی
 • مشارکت و تسهیل در جذب سرمایه در راندهای بعدی سرمایه گذاری
 • برقراری دسترسی به شبکه شرکای داخلی و بین المللی شرکت Orange هلند
 • تامین فضای کار و دسترسی به امکانات و زیرساخت‌های آزمایشگاهی و تولید پایلوت
 • فرصت توسعه کسب‌و‌کار در مقیاس تجاری با مشارکت شرکت‌های زیرمجموعه شتابدهنده پرتقال

حوزه‌های شتابدهی


با در نظر گرفتن تمرکز این برنامه شتابدهی بر تولید و تجاری سازی محصولات مبتنی بر توسعه پایدار، کلیه طرح های ارسال شده می بایست حداقل یکی از هفت توسعه پایدار سازمان ملل را که به عنوان اهداف کلیدی این برنامه از میان اهداف هفده گانه منتخب شده اند، دنبال نمایند:

 • پایان دادن به گرسنگی
 • زندگی سالم و ارتقا رفاه
 • در دسترس بودن آب سالم
 • دسترسی به انرژی پاک و مقرون به صرفه
 • شهرها وجوامع پایدار و تاب آور
 • الگوی تولید و مصرف پایدار
 • ارتقای اکوسیستم و جلوگیری ازبین رفتن تنوع زیست

توسعه پایدار تا آینده روشن تر!

اهداف توسعه پایدار نقشه راه دستیابی به آینده ای بهتر و پایدارتر برای همگان است. این اهداف به چالش های جهانی ای که با آن ها رو به رو هستیم پاسخ می دهند. از جمله این چالش ها می توان از فقر، نابرابری، تغییر اقلیم، تخریب محیط زیست، صلح و رفاه نام برد. اهداف توسعه پایدار، فراخوان جهانی هستند برای اقدام در راستای پایان بخشیدن به فقر، محافظت از محیط زیست و اقلیم کره زمین، همچنین حصول اطمینان از اینکه مردم در همه جا بتوانند از صلح و رفاه بهره مند شوند. تأثیرات بیماری های پاندمیک چون کرونا، اختلال در زنجیره تامین جهانی ناشی از جنگ، عدم کنترل قیمت مواد غذایی و سوخت و مقرون به صرفه نگه داشتن آن ها، بر سرعت پیشرفت به سمت اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تا سال ٢٠٣٠ تأثیر نامطلوب گذاشته اند.