نوآوری در عمل

شرکت تخصصی مشاوره مدیریت نوآوری اورنج هیلز آلمان یکی از پیشگامان حوزه مشاوره مدیریت در کشور آلمان است که تخصص منحصربفردی در مدیریت نوآوری و توسعه چابک کسب و کارهای نوآورانه دارد. خدمات این شرکت توانمند آلمانی را می توان به سه حوزه اجرا، مشاوره آموزش تقسیم نمود.
اورنج هیلز (OrangeHills™ GmbH) امکان مدیریت نوآوری را با توسعه و پیاده سازی سیستم های مدیریت نوآوری فراهم آورده و از طریق خدمات آموزشی کارگاهی کاملاً بدون مشابه خود، توانمند سازی پرسنل سازمان شما را در خلق نوآوری توسعه می دهد. همچنین پیاده سازی موفقیت آمیز نوآوری از طریق منتورینگ و مربیگری توامان با ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات از دیگر تخصص های اورنج هیلز می باشد.

فرایند نوآوری به شرکت ها کمک می کند تا صرفنظر از اینکه در حال توسعه یک مدل کسب و کار، خدمات یا نرم افزار جدید؛ و یا تحول شرایط فعلی می باشند، در هنگام مواجهه با عدم قطعیت شدید پروژه های نوآوری خود را ساختاردهی نمایند.
چرخه های کوتاه نوآوری ۷ تا ۱۰ هفته ای موجب می شوند که در هر زمان ممکن، یادگیری صورت گرفته و پیچیدگی کاهش یابد. تیم ها در «سفر نوآوری» گام به گام هدایت خواهند شد. فرایند طراحی کسب و کار دقیق و جامع است و در عین حال نسبت به نیازهای خاص هر مشتری منعطف می باشد.