فرم خوداظهاری تیم‌های استارتاپی

جهت معرفی و ارزیابی هر چه بهتر محصول و یا فناوری که قصد تجاری‌سازی آن را دارید، این فرم را با دقت تکمیل کنید!

دقت داشته باشید که در تکمیل این فرم، کوچکترین جزییات می توانند حائز اهمیت بالایی باشند. از همین رو خواهشمند است فرم را با حوصله و دقت تکمیل نمایید. ارسال این فرم به شتابدهنده پرتقال به معنای آن است که مسئولیت صحت و سقم کلیه اطلاعات و ادعاهای مطرح شده را می پذیرید. همچنین هر گونه مستندات و فایل های قابل ارائه از قبیل پیچ دک (Pitch Deck)، طرح کسب و کار (Business Plan) یا طرح توجیهی و مقالات علمی را ضمیمه نمایید.

شتابدهنده پرتقال پس از بررسی اطلاعات این فرم و جلسات حضوری یا آنلاین احتمالی آتی، جهت ورود شما به برنامه شتابدهی خود اقدام خواهد نمود. لازم بذکر محرمانگی کلیه اطلاعات ارائه شده توسط شما در قالب این فرم و ضمایم آن نزد شتابدهنده پرتقال محفوظ خواهد ماند.

 

  اطلاعات ضروری
  1. نام و نام خانوادگی

  2. ایمیل

  3. شماره تماس

  معرفی عمومی استارتاپ
  1. نام استارتاپ/طرح فناورانه/شرکت

  2. تاریخ شکل گیری استارتاپ/تاسیس شرکت

  3. آدرس وب سایت یا شبکه‌های اجتماعی استارتاپ/شرکت (در صورت وجود)

  4. نام نماینده تیم

  5. سمت نماینده تیم

  6. شماره تماس نماینده تیم

  7. ایمیل نماینده تیم