فراخوان پذیرش طرح ها و تیم های استارت آپی در بزرگترین مسابقه پیچ های Start-up Slams رویداد MedFit 2020 فرانسه