گفت‌‌و‌گوی هفته‌نامه شنبه با شروین عقیلی، هم‌بنیانگذار و مروارید ناطقی، مدیر تجاری سازی استارتاپ فندور