بهمن ۲۶, ۱۳۹۸
عقد تفاهم نامه همکاری شتابدهنده پرتقال با مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه شتابدهی طرح های فناورانه و نوآورانه
روز یکشنبه ۲۰ بهمن ۹۸؛ فاز نخست مرکز جامع سلول‌ های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور آقایان سورنا ستاری معاونت محترم علمی و فناوری ریاست […]