مکمل بهبود سیستم ایمنی؛ محصولی مدرن مبتنی بر دانش بومی میراث طب سنتی ایرانی
مرحله توسعه: خروج موفق و آماده جذب سرمایه
صنعت: مکمل صنعتی

ایمیونبل یک مکمل سیستم ایمنی است. محصولی مدرن مبتنی بر دانش بومی میراث ملی طب سنتی که اثربخشی آن اثبات شده است. این مکمل با فرمولاسیون ۱۰۰٪ گیاهی خود، به تقویت سیستم ایمنی در برابر بیماری‌های مختلف به ویژه سرطان کمک می‌کند.