روش درمانی توسعه یافته بر مبنای تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای
مرحله توسعه: تحقیق و توسعه
صنعت: مغز و اعصاب

انسان ها در معرض اطلاعات زیادی از محیط اطراف خود هستند و مغز انسان قادر است که ورودی های مهم را شناسایی کرده و آنها را به خاطر بسپارد. یکی از عوامل مهم در اولویت بندی ورودی های اطراف ما، برجستگی ارزشی آنها می باشد. به عبارت دیگر، اشیایی که قبلاً برای انسان با پاداش همراه بوده اند، بهتر در حافظه می مانند. به این نوع حافظه، حافظه پاداش می گویند. آزمایشات انجام شده حاکی از این است که ممکن است حافظه پاداش در رفتار افراد با سوء مصرف مواد مخدر و همچنین اعتیاد به خوردن افراد چاق نقش بسزایی داشته باشد.
تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای یا TMS یک فناوری تحریک غیرتهاجمی و ایمن مغز مبتنی بر القای الکترومغناطیسی است که اخیراً شواهد نوید بخشی در جهت اثر بخشی این فناوری، در درمان سوء مصرف مواد مخدر و چاقی گزارش شده است. با این وجود، چالشهای متعددی در زمینه کاربرد روش TMS به عنوان روش درمانی سوء مصرف مواد مخدر و چاقی وجود دارد از جمله این که ممکن است منجر به آسیب به حافظه های پاداش بیمار شود که نقشی در ایجاد بیماری ها ندارد.
روش درمانی توسعه یافته در این استارتاپ با پاک کردن حافظه هایی که منجر به سوء مصرف مواد در افراد معتاد یا پرخوری در افراد چاق می شوند، درمان مؤثری را ایجاد و به درمانگران ارائه خواهد داد. از مزیتهای این روش اختصاصی عمل کردن در پاک کردن حافظه های مخاطره آمیز و همچنین غیرتهاجمی بودن با حداقل عوارض جانبی می باشد.